Vereniging

Hoe kan zo’n vrijwilligersproject draaien? Een actief bestuur en een vaste groep vrijwilligers van circa 30 personen van Vereniging Buurtbus Heino (officieel opgericht in 1988) laat de buurtbus al vanaf 1979 rijden.

20150806-Nieuwe buurtbusDe taken van de chauffeurs zijn duidelijk: het veilig en op tijd rijden inclusief de verkoop van kaartjes in de bus. Er wordt gereden volgens een vast dienstschema (maximaal 4 uur achter elkaar). Voor vakantie en eventualiteiten zijn een aantal reservechauffeurs beschikbaar.

De taken van het bestuur bestaan o.a. uit:

-het in overleg met vervoersmaatschappij en provincie verzorgen van dienstregeling, soms noodzakelijke routeomleidingen, medische keuring van chauffeurs, het op peil houden van het chauffeursbestand.

-de zorg voor de 30 vrijwillig(st)ers (attenties/regelen jaarlijks uitstapje; nieuwjaarsreceptie en dergelijke).

-en gebruikelijke, bestuurlijke taken.

Bestuur:

Voorzitter Dhr. D. Stegeman
Secretaris/Apparatuur Dhr. F.P. Bom
Penningmeester Dhr. H. Lindeboom
Vice-voorzitter/2e Penningmeester Dhr. G. Stolte
Chauffeurswerving/Techniek Dhr. G. vd Kolk
Keuringen/Rooster Dhr. J.K. Abbes
Techniek Dhr. H. Slot

Mocht U belangstelling hebben om chauffeur te worden neem dan contact op met 1 van de vermelde bestuursleden.

De bestuursleden zijn te bereiken via email.

Foto’s van de buurtbusvereniging